Log In
Cookie Information
คุ๊กกี้
บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ใช้คุ๊กกี้เพื่อติดตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการ หรือสนใจมากกว่า และเพื่อความสามารถปรับปรุงการจัดทำเว็บไซต์ต่างๆ ให้สอดคล้องได้ดียิ่งขึ้น คุ๊กกี้นั้นคือข้อมูลเล็กๆซึ่งถูกเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ ซึ่งสามารถบอก แนวทางการใช้เว็บไซต์ได้ง่ายยิ่งขึ้นและเป็นมาตรฐานชั้นสูงอันหนึ่งบอกถึง ความ สะดวกสบายในการใช้เว็บไซต์ คุ๊กกี้ช่วยให้เราสามารถระบุโดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งเป็นที่ นิยมในเว็บไซต์นำเสนอของเราเช่นกัน โดยเราสามารถปรับปรุงเนื้อหาในเว็บไซต์ ของเราให้สอดคล้องกับความต้องการของ ท่านได้ตรงตามจุดมุ่งหมาย และปรับปรุงข้อ เสนอของเราสำหรับท่านได้ดียิ่งขึ้น เราสามารถตรวจสอบได้จากคุ๊กกี้ว่าท่านเคย เข้ามาแวะชมหน้าเว็บไซต์ของเราจาก เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านหรือไม่ จะมีการกำหนดระบุคุ๊กกี้ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เพียงเท่านั้น ข้อมูลเกี่ยวข้องส่วนบุคคลสามารถถูกเก็บ บันทึกไว้ได้ในคุ๊กกี้ถ้าท่านอนุญาตยินยอม เช่น เพื่อทำให้ท่านสามารถเข้าออนไลน์แบบปลอดภัยได้ ง่ายขึ้น โดยท่านไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ (User ID) หรือพาสเวิร์ดของท่าน (Password) ใหม่อีกครั้ง
ท่านสามารถเข้าแวะชม เว็บไซต์ของเราได้โดยไม่ต้องใช้คุ๊กกี้ด้วยเช่นกันโดยธรรมดา ปรกติ เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่แล้วยอมรับคุ๊กกี้โดยอัตโนมัติ ท่านสามารถป้องกันการ เก็บบันทึกคุ๊กกี้ลงในหน่วยบรรจุข้อมูล (ฮาร์ดดิสก์) ของท่านได้โดยท่านตั้งอ๊อบชั่น “ไม่ยอมรับคุ๊กกี้” ไว้ในหัวข้อการตั้งเบราว์เซอร์ของท่าน ท่านสามารถพบราย ละเอียดของฟังค์ชั่นนี้ได้จากคู่มือชี้แจงของผู้สร้างเบราว์เซอร์นั้นๆ ท่านสามารถลบ คุ๊กกี้ที่มีเก็บบันทึกไว้แล้วในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นได้ทุกเวลา แต่ถ้าท่านไม่ยอมรับ คุ๊กกี้ไว้นั้นอาจทำให้เกิดข้อจำกัดลดน้อยลงในการนำข้อเสนอของเราไปใช้ให้ เกิด ประโยชน์
Booking a test drive